Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


sekcia verejnej správy


odbor správy štátnych hraníc


ŠTÁTNE HRANICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie údajov z hraničného dokumentárneho diela podľa
 zemepisných súradníc

 územného a správneho usporiadania


O registri    Pomoc


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
© Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.