Pomoc – Vyhľadanie erbu právnickej alebo fyzickej osoby

 

 

Vyhľadanie erbu právnickej osoby alebo fyzickej osoby  v Heraldickom registri Slovenskej republiky slúži k natypovaniu kritérií, podľa ktorých bude uskutočnený výber z Heraldického registra Slovenskej republiky.

Erb právnickej osoby máte možnosť vyhľadať podľa :

·        Názov  (podľa názvu nositeľa erbu)

·        Typ osoby (podľa skupiny nositeľov erbov)

·        Obec ( podľa názvu obce )

·        Okres (podľa názvu okresu)

Erb fyzickej osoby máte možnosť vyhľadať podľa :

·        Priezvisko  (podľa priezviska nositeľa erbu)

·        Meno (podľa mena nositeľa erbu)

·        Typ osoby (podľa  skupiny nositeľov erbov)

Voľba “adať” slúži k potvrdeniu zadaných údajov vyhľadávacieho kritéria a k zahájeniu procesu vyhľadávania z Heraldického registra Slovenskej republiky.

Voľba “Nové vyhľadávanie” zruší natypované hodnoty vyhľadávacieho kritéria.

Voľba “Návrat na úvod” nastaví úvodnú stránku pre vyhľadanie erbu právnickej alebo fyzickej osoby.

Po vyplnení formulára a po stlačení tlačidla “Hľadať” sa Vami natypované údaje skontrolujú na úplnosť a správnosť. V prípade, že je všetko v poriadku, vykoná sa výber erbov z Heraldického registra Slovenskej republiky, ktoré vyhovujú Vaším kritériám. V prípade, že je vo Vašich údajoch formálna chyba, resp. nie je zadané žiadne výberové kritérium, budete na túto skutočnosť upozornený chybovým hlásením.

Vyhľadávanie prebieha vo všetkých  údajoch. Veľkosť písmen a použitie (nepoužitie) diakritických znakov nemá vplyv na vyhľadávanie. Vyhľadávanie erbu právnických osôb podľa obce a okresu má zmysel len pre typy osoby mestá, časti miest, obce a časti obcí. Pre ostatné typy právnických osôb údaje obec a okres nie sú evidované. Medzi jednotlivými kritériami vyhľadávania platí podmienka a súčasne. To znamená, že záznam vyhovuje výberovej podmienke, ak platia súčasne všetky kritéria výberu.
Pre rýchlosť a úspešnosť vyhľadania erbu  je vhodné zadať maximálne množstvo údajov pri definovaní vyhľadávacieho kritéria.

Aplikácia zobrazí všetky záznamy vyhovujúce vyhľadávaciemu kritériu.

Voľba “Zobraziť” v zozname nositeľov erbu zobrazí údaje o erbe a obrázok erbu a vlajky  daného nositeľa erbu.