Skočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména ives.minv.sk/heraldreg je oficálna.

Toto je oficiálna webová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Táto stránka je zabezpečená.

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo ives.minv.sk/heraldreg.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na výnimku uvedenú nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Obrázky, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Asistenčná technológia nedokáže používateľovi poskytnúť informácie o umiestnení vpravo alebo vľavo. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Zhoršená orientácia pri nazoomovaní stránky menovka vyhľadávacieho poľa sa stráca. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • V responzívnom dizajne sa niektoré prvky nezobrazujú rozlíšiteľne. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Asistenčná technológia neinformuje o otvorení/zatvorení ponuky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.6.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané, posúdené treťou stranou.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.4.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese:

Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: