ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

nemecká verzia anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie obete v zahraničí podľa zadaných kritérií


  1.      [?]
  2.      [?]
  3.      [?]
  4.      [?]
  5.      [?]
  6.      [?]
  7.      [?]
  8.      [?]
  9.      [?]
  10.      [?]


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29