Skočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména ives.minv.sk/uevh je oficálna.

Toto je oficiálna webová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Táto stránka je zabezpečená.

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhľadávanie v centrálnom registri vojnových hrobov

Podľa čoho chcete hľadať ?

Nápoveda
Zadajte priezvisko alebo podreťazec priezviska.
Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami a nemusia obsahovať diakritiku
Nápoveda
Zadajte meno alebo podreťazec mena.
Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami a nemusia obsahovať diakritiku
Nápoveda
národnosti a štáty s * - štátny útvar v dobe 1. svetovej vojny
národnosti a štáty s ** - štátny útvar počas 2. svetovej vojny
iná – ak národnosť alebo štátna príslušnosť nie je uvedená v číselníku UEVH
nezistená – ak nie je údaj známy
pozn.: príslušníci Červenej armády mali štátnu príslušnosť i národnosť ZSSR - národnosti sa v armáde nerozlišovali
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH
Nápoveda
Zadajte dátum narodenia alebo podreťazec dátumu
Príklad č. 1 - 01.01.1905
Príklad č. 2 - 1905
Nápoveda
Zadajte dátum smrti alebo podreťazec dátumu
Príklad č. 1 - 08.05.1945
Príklad č. 2 - 1945
Nápoveda
Zadajte miesto smrti alebo podreťazec miesta smrti. Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami.
Nápoveda
1. svetová vojna ozbrojený konflikt trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
2. svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Za začiatok druhej svetovej vojny v Európe sa považuje 1. september 1939, koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka.
iné vojnové udalosti udalosti po skončení 1. svetovej vojny – Slovenská republika rád (16. júna – 7. júla 1919), Maďarská republika rád (marec až august 1919), tzv. Malá vojna - vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval od 23. do 31. marca/4. apríla 1939
Nápoveda
príslušník ozbrojených síl – príslušníci ozbrojených síl bojujúcich strán (ale aj vojnoví zajatci, ktorí sa opäť zapojili do ozbrojeného boja), ktorí zomreli v dôsledku vojnových udalostí od roku 1914
civilná obeť vojny – civilné osoby, ktoré zahynuli v súvislosti s vojnovými udalosťami od roku 1914
vojnový zajatec – osoby majúce v čase úmrtia štatút vojnového zajatca (od roku 1914)
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu

Nápoveda
1. svetová vojna ozbrojený konflikt trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
2. svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Za začiatok druhej svetovej vojny v Európe sa považuje 1. september 1939, koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka.
iné vojnové udalosti udalosti po skončení 1. svetovej vojny – Slovenská republika rád (16. júna – 7. júla 1919), Maďarská republika rád (marec až august 1919), tzv. Malá vojna - vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval od 23. do 31. marca/4. apríla 1939
Nápoveda
jednotlivý hrob – hrob s telesnými pozostatkami vojnovej obete
skupinový (masový) hrob – hrob s telesnými pozostatkami dvoch a viac vojnových obetí pochovaných v spoločnom hrobe
náhrobok – náhrobný kameň, pomník na hrobe
pamätník - dielo, ktoré pripomína nejakú vojnovú udalosť
pamätné miesto – miesto, na ktoré sa viaže nejaká vojnová udalosť
pamätná tabuľa – dielo vo forme tabule na vyvolanie spomienky
iný pietny symbol – ostatné formy vojnového hrobu – spomienkové predmety, napr. bojová technika, plastiky, kríže a pod.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Miesto vojnového hrobu, údaj na bližšiu identifikáciu polohy vojnového hrobu, napr. cintorín, námestie, budova a pod.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu

Nápoveda
Zadajte priezvisko alebo podreťazec priezviska.
Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami a nemusia obsahovať diakritiku
Nápoveda
Zadajte meno alebo podreťazec mena.
Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami a nemusia obsahovať diakritiku
Nápoveda
Zadajte dátum narodenia alebo podreťazec dátumu
Príklad č. 1 - 01.01.1905
Príklad č. 2 - 1905
Nápoveda
Zadajte miesto narodenia alebo podreťazec miesta narodenia. Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami.
Nápoveda
Zadajte dátum smrti alebo podreťazec dátumu
Príklad č. 1 - 08.05.1945
Príklad č. 2 - 1945
Nápoveda
Zadajte miesto smrti alebo podreťazec miesta smrti. Znaky môžete typovať malými alebo veľkými písmenami.
Nápoveda
1. svetová vojna ozbrojený konflikt trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
2. svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Za začiatok druhej svetovej vojny v Európe sa považuje 1. september 1939, koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka.
iné vojnové udalosti udalosti po skončení 1. svetovej vojny – Slovenská republika rád (16. júna – 7. júla 1919), Maďarská republika rád (marec až august 1919), tzv. Malá vojna - vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval od 23. do 31. marca/4. apríla 1939
Nápoveda
príslušník ozbrojených síl – príslušníci ozbrojených síl bojujúcich strán (ale aj vojnoví zajatci, ktorí sa opäť zapojili do ozbrojeného boja), ktorí zomreli v dôsledku vojnových udalostí od roku 1914
civilná obeť vojny – civilné osoby, ktoré zahynuli v súvislosti s vojnovými udalosťami od roku 1914
vojnový zajatec – osoby majúce v čase úmrtia štatút vojnového zajatca (od roku 1914)
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu

Nápoveda
1. svetová vojna ozbrojený konflikt trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
2. svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Za začiatok druhej svetovej vojny v Európe sa považuje 1. september 1939, koniec vojny v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka.
iné vojnové udalosti udalosti po skončení 1. svetovej vojny – Slovenská republika rád (16. júna – 7. júla 1919), Maďarská republika rád (marec až august 1919), tzv. Malá vojna - vojenský konflikt medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorý trval od 23. do 31. marca/4. apríla 1939
Nápoveda
jednotlivý hrob – hrob s telesnými pozostatkami vojnovej obete
skupinový (masový) hrob – hrob s telesnými pozostatkami dvoch a viac vojnových obetí pochovaných v spoločnom hrobe
náhrobok – náhrobný kameň, pomník na hrobe
pamätník - dielo, ktoré pripomína nejakú vojnovú udalosť
pamätné miesto – miesto, na ktoré sa viaže nejaká vojnová udalosť
pamätná tabuľa – dielo vo forme tabule na vyvolanie spomienky
iný pietny symbol – ostatné formy vojnového hrobu – spomienkové predmety, napr. bojová technika, plastiky, kríže a pod.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu
Nápoveda
Miesto vojnového hrobu, údaj na bližšiu identifikáciu polohy vojnového hrobu, napr. cintorín, námestie, budova a pod.
Nápoveda
Údaj z číselníka UEVH, slúžiaci na identifikáciu lokality obete/hrobu