ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

nemecká verzia anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie


 Obete

 Hroby

 Obete v zahraničí

 Hroby v zahraničí

 

 


Pomoc

Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 o