ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

nemecká verzia anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie obete podľa zadaných kritérií


 1.      [?]
 2.      [?]
 3.      [?]
 4.      [?]
 5.      [?]
 6.      [?]
 7.      [?]
 8.      [?]
 9.      [?]
 10.      [?]
 11.      [?]
 12.      [?]


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29