ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

nemecká verzia anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie hrobu v zahraničí podľa zadaných kritérií


  1.    [?]
  2.    [?]
  3.    [?]
  4.    [?]
  5.    [?]
  6.   [?]


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29