Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené vyhláškou UPVII č. 179/2020 Z. z.
Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu.
Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov s miernym obmedzením JavaScript sekvencií.
Webové sídlo obsahuje aj anglickú jazykovú mutáciu.