Webové sídlo www.ives.sk/registre spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch MF č. 312/2010.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu.

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov s miernym obmedzením JavaScript sekvencií.

Webové sídlo obsahuje aj anglickú jazykovú mutáciu.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom je IVeS Košice.