znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky
Seat
Trieda SNP 1504/27, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
52834760
Date of registration
13.12.2019
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
  • WASCO - družstvo
  • Slovenská otvorená solidarita - Slovak Open Solidarity
  • Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie
  • Združenie mladých Rómov
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Mgr. Ivan MakoFrom:13.12.2019To:
  • Mgr. Lenka BírešováFrom:13.12.2019To:
  • Mgr. Agnesa VozárováFrom:13.12.2019To:
Fields of activities
a) Združovať subjekty sociálnej ekonomiky dosahujúce merateľný
pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky
prospešnej služby.
b) Reprezentovať registrované sociálne podniky.
c) Reprezentovať subjekty sociálnej ekonomiky.
d) Podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní činnosti
subjektov sociálnej ekonomiky.
e) Zabezpečovať činnosti a vykonávanie prác a služieb podľa záujmov a
potrieb svojich členov v oblasti organizácie, riadenia a ekonomiky
subjektov sociálnej ekonomiky.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenieFrom:13.12.2019To:
  • Dozorná radaFrom:13.12.2019To:
  • PrezídiumFrom:13.12.2019To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |