znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
House of Events Innovation
Seat
Krajinská 11288/44, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
52347061
Date of registration
04.04.2019
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
  • Nechala & Co. s. r. o.
  • Pre gurmanov spol. s r.o.
  • BIZ Consulting, s.r.o.
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Vladimír BošiakFrom:04.04.2019To:
  • Ing. Viliam BošiakFrom:04.04.2019To:
Fields of activities
a) organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, diskusií, seminárov a konferencií o organizácii a zabezpečení podujatí;
b) vypracúvanie a realizácia odborných projektov, optimalizácie a automatizácie procesov podujatí;
c) propagácia slovenských podujatí a subdodávateľov podujatí v Slovenskej republike a v zahraničí;
d) výskum a publikačná činnosť;
e) vytváranie a podpora systematických kontaktov s odbornými inštitúciami a akademickými pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí;
f) spolupráca s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktorých činnosť je v súlade s cieľom HEI.
Bodies of association
  • Správna radaFrom:04.04.2019To:
  • PredstavenstvoFrom:04.04.2019To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |