znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
JEDEN RODIČ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
52365808
Seat
Trieda SNP 1700/68, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2019
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
17.05.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Eva Marková
  born 13.09.1976
  Deposit: 250 EUR
 • Patrik Kajúch
  born 29.08.1971
  Deposit: 250 EUR
 • Oldrich Kosť
  born 10.05.1980
  Deposit: 250 EUR
 • Andrej Mikula
  born 10.06.1985
  Deposit: 250 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Eva Marková
  born 13.09.1976
   From:17.05.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia zabezpečuje poskytovanie nasledujúcich všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd

Základným poslaním a cieľom neziskovej organizácie je podpora rodín s jedným rodičom. Za týmto účelom nezisková organizácia poskytuje služby týkajúce sa informovanosti, pripomienkovania legislatívy v danej oblasti, tvorby programov v oblasti vzdelávania a získavania pracovných zručností.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |