znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Abbreviation of name of party / movement:
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
Type:
Movement
Seat:
Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42287511
Registration date:
11.11.2011
Registration number:
OVVS 3-2011/028521

Members of the preparatory committee:
 • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava - splnomocnenec
 • Ing. Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov - člen
 • Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná - člen
 • Mgr. Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava - člen
Statutory body:
 • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91708 Trnava - predseda From: 01.12.2011To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia (štatutárny orgán) a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 20.12.2018
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 01.12.2011
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 03.12.2015
 • Por. č.2 ; 07.08.2017
New statute:
 • Por. č.1 ; 20.11.2019

Change of name:
 • To: 03.12.2015 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
 • To: 07.08.2017 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
 • To: 20.11.2019 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |