znak SR

Evidence of Civil Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
52385361
Seat
Zdravotnícka 953/3, 90031 Stupava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-900/90-56509
Registration Office
MV SR
Date of registration
20.06.2019

Members of the preparatory committee
 • Klára Kusá
  born 12.02.1996
  - splnomocnenec
 • Lucia Šimurková
  born 03.05.1987
  - člen
 • Mgr. Radka Čížová
  born 02.03.1990
  - člen

Statutory body
 • Klára Kusá
  born 12.02.1996
  - PredsedaFrom:16.04.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  Predseda zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch.

Objective of the Activity
 • mentálne a duševne postihnutíFrom:20.06.2019To:


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |