znak SR

Evidence of Civil Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
00682756
Seat
Národný dom Štefánikov 0, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-900/90-121
Registration Office
MV SR
Date of registration
04.06.1990

Statutory body
 • PaedDr. PhD. doc. Jozef Božik
  born 30.05.1976
  - predsedaFrom:16.01.2016To:21.11.2019
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Ing. Ján Tatara
  born 01.04.1947
  - 1. podpredsedaFrom:20.02.2016To:21.11.2019
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Branislav Neumair
  born 19.03.1952
  - I. podpredsedaFrom:21.11.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Ing. Peter Novotňák
  born 21.06.1953
  - predseda From:21.11.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Mgr. Mária Gallová
  born 23.03.1952
  - II. podpredsedaFrom:21.11.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Objective of the Activity
 • osobnostiFrom:04.06.1990To:


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |