znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Návod na používanie registra.

Abecedný zoznam politických strán – aktuálny:
zobrazí názov a sídlo politických strán (hnutí) , ktoré do dnešného dňa nezanikli.
Abecedný zoznam politických strán – úplny:
zobrazí názov a sídlo všetkých, aj zaniknutých politických strán (hnutí).
Register ďalej ponúka podrobný výpis a to buď úplný alebo aktuálny.
Úplný výpis zahŕňa všetky, teda aj zaniknuté náležitosti politickej strany (hnutia), aktuálny výpis ponúka aktuálne údaje o zriaďovateľoch, fyzických, či právnických osobách, predmetoch združenia a orgánoch združenia.

Register strán umožňuje vyhľadávanie podľa názvu, sídla, fyzickej osoby a identifikačného čísla politickej strany
Vyhľadávanie podľa názvu:
do políčka uveďte názov hľadaného združenia, resp. jeho začiatok alebo časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte možnosť vyhľadávať od začiatku názvu, vyhľadávať aj v starých názvoch a vyhľadávanie môžte tiež obmedziť na vyhľadávanie len v aktuálnych záznamoch.
Vyhľadávanie podľa sídla:
máte možnosť si vybrať ktorékoľvek kritérium pre vyhľadávanie. Do políčok pre obec a ulicu môžte uviesť celý názov, alebo len jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená.
Vyhľadávanie podľa fyzickej osoby:
do políčok pre meno a priezvisko uveďte aspoň jedno z vyhľadávacích kritérií, meno alebo priezvisko, resp. jeho začiatok alebo jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých združeniach.
Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla politickej strany:
do políčka uveďte identifikačné číslo politickej strany. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých združeniach.


Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |