Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zoznam obcí Slovenskej republiky

Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Stránku spravuje IVeS Košice .


Abecedný zoznam obcí, mestských častí obcí Bratislava a Košice
Zoznam obcí, mestských častí podľa okresov
Vyhľadanie obce, mestskej časti
Pomoc

Dátum poslednej aktualizácie : 16.12.2019