Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


sekcia verejnej správy


odbor správy štátnych hraníc


ŠTÁTNE HRANICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

anglická verzia slovenská verzia

Nájsť miesto

Zemepisná šírka           Zemepisná dĺžka   


Hľadať

Návrat na úvod
O registri    Pomoc


Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
© Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.