Pomoc – Vyhľadanie hraničného bodu

 

Vyhľadanie hraničného bodu v Štátnych hraniciach Slovenskej republiky slúži k natypovaniu kritérií, podľa ktorých bude uskutočnený výber z hraničných bodov štátnych hraníc Slovenskej republiky.

Hraničný bod máte možnosť vyhľadať podľa:

Vo vyhľadávaní podľa územného a správneho usporiadania máte možnosť vyhľadávať hraničný bod podľa:

·        Kraj  

·        Okres, ktorý môžete určiť až po zadaní kraja. V zozname okresov budú ponúknuté len hraničné okresy daného kraja.

·        Obec,  ktorú môžete určiť až po zadaní okresu. V zozname obcí budú ponúknuté len hraničné obce daného okresu.

·        Katastrálne územie, ktoré môžete určiť až po zadaní obce. V zozname katastrálnych území budú ponúknuté len hraničné katastrálne územia danej obce.

Vo vyhľadávaní podľa zemepisných súradníc máte možnosť vyhľadávať hraničný bod podľa súradníc. A to zápisom zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky alebo určením bodu na mape.

Voľba “Hľadať” slúži k potvrdeniu zadaných údajov vyhľadávacieho kritéria a k zahájeniu procesu vyhľadávania z hraničných bodov štátnych hraníc Slovenskej republiky.

Voľba “Nové vyhľadávanie zruší obsah výberu, uvoľní výber pre zadávanie nových hodnôt.

Voľba “Návrat na úvod” nastaví úvodnú stránku pre vyhľadanie hraničného bodu.

Po vyplnení formulára a po aktivovaní linky “Hľadať” sa Vami natypované údaje skontrolujú na úplnosť a správnosť. V prípade, že je všetko v poriadku, zobrazia sa hraničné body štátnych hraníc Slovenskej republiky, ktoré vyhovujú Vaším kritériám. V prípade, že je vo Vašich údajoch formálna chyba, resp. nie je zadané žiadne výberové kritérium, budete na túto skutočnosť upozornený chybovým hlásením. Aplikácia zobrazí všetky záznamy vyhovujúce vyhľadávaciemu kritériu.

Voľba “Zobraziť PDF súbor mapy ” v zozname Mapy umožní uložiť súbor s mapou alebo otvoriť súbor s mapou.

Voľba “Zobraziť PDF súbor popisu ” v zozname Hraničné body umožní uložiť súbor s popisom alebo otvoriť súbor s popisom.

Voľby “Titulný list”, “Úvodný list”,  Mapový úvod, Klad mapových listov, Cesty”, “Toky” a “Záverečný list umožnia uložiť alebo otvoriť súbor.