Pomoc – Vyhľadanie pečate alebo pečatidla

Vyhľadanie pečate alebo pečatidla v Evidencii pečatí a pečatidiel slúži k natypovaniu kritérií, podľa ktorých bude uskutočnený výber z Evidencie pečatí a pečatidiel.

Pečať alebo pečatidlo máte možnosť vyhľadať podľa:

Voľba “Vyhľadať” slúži na potvrdenie zadaných kritérií údajov vyhľadávania a na spustenie procesu vyhľadávania v Evidencii pečatí a pečatidiel.

Po vyplnení formulára a po stlačení tlačidla “Vyhľadať” sa vykoná výber pečatí alebo pečatidiel z Evidencie pečatí a pečatidiel, ktoré vyhovujú zadaným kritériám.

Vyhľadávanie prebieha vo všetkých údajoch. Veľkosť písmen a použitie (nepoužitie) diakritických znakov nemá vplyv na vyhľadávanie. Pre rýchlosť a úspešnosť vyhľadania pečate alebo pečatidla je vhodné zadať maximálne množstvo údajov pri definovaní vyhľadávacieho kritéria.

Voľba “Nové vyhľadávanie” zruší výber vyhľadaných pečatí alebo pečatidiel a umožní zadať nové kritériá pre vyhľadávanie.

Kliknutím kurzorom myši na obrázok pečate alebo pečatidla sa zobrazí pečať alebo pečatidlo vo väčšom a detailnejšom zobrazení.