Pomoc – Vyhľadanie publikácie v štátnych archívoch v SR

 

Vyhľadanie publikácie  v štátnych archívoch Slovenskej republiky slúži k natypovaniu kritérií, podľa ktorých bude uskutočnený výber z publikácií v štátnych archívoch Slovenskej republiky.

Publikáciu máte možnosť vyhľadať podľa :

·        Archív (podľa archívu vybraného zo zoznamu štátnych archívoch SR)

·        Názov titulu (podľa  názvu alebo jeho časti)

·        Podnázov titulu ( podľa podnázvu titulu alebo jeho časti )

·        Autor titulu (podľa priezviska autora alebo jeho časti)

Po kliknutí na šipku dole (Zobraziť/skryť rozšírený filter) v riadku Vyhľadanie  máte možnosť vyhľadať podľa :

·        Vydavateľ titulu  (podľa názvu vydavateľa alebo jeho časti)

·        Predmetové heslá (podľa ľubovoľného textu)

·        Rok vydania (podľa  roku vydania publikácie)

·        Typ publikácie (podľa  skupiny typov publikácií)

Voľba “Hľadať” slúži k potvrdeniu zadaných údajov vyhľadávacieho kritéria a k zahájeniu procesu vyhľadávania z Registra publikácií v štátnych archívoch Slovenskej republiky.

Voľba “Nové vyhľadávanie” zruší natypované hodnoty vyhľadávacieho kritéria.

Voľba “Návrat na úvod” nastaví úvodnú stránku pre vyhľadanie publikácie.

Po vyplnení formulára a po stlačení tlačidla “Hľadať” sa Vami natypované údaje skontrolujú na úplnosť a správnosť. V prípade, že je všetko v poriadku, vykoná sa výber publikácií z Registra publikácií v štátnych archívoch Slovenskej republiky, ktoré vyhovujú Vaším kritériám. V prípade, že je vo Vašich údajoch formálna chyba, resp. nie je zadané žiadne výberové kritérium, budete na túto skutočnosť upozornený chybovým hlásením.

Vyhľadávanie prebieha vo všetkých  údajoch. Veľkosť písmen a použitie (nepoužitie) diakritických znakov nemá vplyv na vyhľadávanie. Medzi jednotlivými kritériami vyhľadávania platí podmienka a súčasne. To znamená, že záznam vyhovuje výberovej podmienke, ak platia súčasne všetky kritéria výberu.
Pre rýchlosť a úspešnosť vyhľadania publikácie  je vhodné zadať maximálne množstvo údajov pri definovaní vyhľadávacieho kritéria.

Aplikácia zobrazí všetky záznamy vyhovujúce vyhľadávaciemu kritériu.

Kliknutím na názov publikácie v zozname nájdených publikácií sa zobrazia podrobné údaje o danom titule.