Skočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména ives.minv.sk/rpsaph je oficálna.

Toto je oficiálna webová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Táto stránka je zabezpečená.

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

 
Názov: SLOVENSKO
Skratka: SLOVENSKO
Typ: Hnutie
Sídlo: Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42287511
Dátum registrácie: 11.11.2011
Číslo registrácie: OVVS 3-2011/028521

Členovia prípravného výboru:
Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava - splnomocnenec
Ing. Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov - člen
Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná - člen
Mgr. Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava - člen
Štatutárny orgán:
Igor Matovič, Ulica Čajkovského 6327/30, 91708 Trnava - predseda Od: 01.12.2011 Do:
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia (štatutárny orgán) a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov
Zmena adresy sídla:
Por.č. 1 20.12.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
Por.č. 1 01.12.2011
Zmena stanov:
Por.č. 1 03.12.2015
Por.č. 2 07.08.2017
Por.č. 3 30.01.2023
Por.č. 4 26.05.2023
Por.č. 5 14.06.2023
Por.č. 6 25.10.2023
Por.č. 7 23.01.2024
Nové stanovy:
Por.č. 1 20.11.2019
Zmena názvu:
Do: 03.12.2015 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Do: 07.08.2017 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Do: 20.11.2019 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Do: 30.01.2023 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Do: 26.05.2023 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO
Do: 14.06.2023 OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK
Do: 25.10.2023 OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK
Zmena skratky názvu:
Do: 30.01.2023 OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
Do: 25.10.2023 OĽANO A PRIATELIA
Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:
Správca konkurznej podstaty:
Dátum a dôvod výmazu:
Dátum výpisu: 28.02.2024 10:01:07