IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy

Organizácia pre informatiku verejnej správy

Register mimovládnych neziskových organizácií

Registre a evidencie

ŠTÁTNE HRANICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

VEREJNÉ ZBIERKY

Evidencia pečatí a pečatidiel

IS Zoznam obcí

Heraldický register

IS Archívne knihy


ives.minv.sk (pivesdmz1a.minv.sk) - server v správe organizácie IVeS, Čs. armády 20, Košice. Kontakt: http://www.ives.sk