ÚSTREDNÁ EVIDENCIA VOJNOVÝCH HROBOV

anglická verzia slovenská verzia


Vyhľadanie


 Obete

 Hroby


Pomoc

Technický správca
ives - technický správca
Službu zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29