znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Turistika bez hranícFullActualVajanského nábr. 3, 81102 Bratislava-Staré Mesto
VODANAŠAFullActualVíťaz 40, 08238 Víťaz
VODOCOOPFullActualNám. gen. Klapku 1, 94505 Komárno
VODOVODY HORNÁD - združenie obcíFullActualČanianska 124/3, 04414 Gyňov
Záujmové regionálne združenie miest a obcí MochovceFullActualHlavná 1221, 95216 Vráble
Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGOFullActualBiela 419/6, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Záujmové združenie obcí - SIKENICA - Községek Érdekvédelmi SzövetségeFullActualZalaba d. 84, 93573 Zalaba
Záujmové združenie obcí - Slovenský rajFullActualOcÚ Smižany , 05311 Smižany
Záujmové združenie obcí Hont - TekovFullActualČajkov 210, 93524 Čajkov
Záujmové združenie obcí Mikroregión Údolie Gortvy FullActualHodejov 141, 980 31 Hodejov
Záujmové združenie obcí v 1.pásme Jadrovej elektrárne MochovceFullActualČervenej Armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
Záujmové združenie obcí VEKOČEMFullActualNádražná 344/97, 94106 Komjatice
Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu "Juh Šíravy"FullActualOcÚ , 07234 Zalužice
ZDRAVSPOL - združenie obcí so sídlom v HurbanoveFullActualKomárňanská 91, 94701 Hurbanovo
ZDRUŹENIE OBCI PATRIAFullActualObecný úrad 676, 93010 Dolný Štál
Združenie "Prívodu vody"FullActualHlavná 2, 94657 Svätý Peter
Združenie Dolný LiptovFullActualNám. A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok
Združenie EKOHONT pre dobudovanie skládky TKO v CeroveFullActualCerovo 259, 96252 Cerovo
Združenie historických miest a obcí Slovenskej republikyFullActualNámestie sv. Trojice 19/15, 969 01 Banská Štiavnica
Združenie maličkých historických obcíFullActualVápeník , 09002 Vápeník

   First Back  45678910  Next Last   Page 7 of 20Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |