znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Agentúra pre rozvoj turizmu a spolupráce - ARTAS, n. o. v likvidáciiDisplayŠtefánikova 30, 01001 Žilina
Agentúra pre slobodu, právo a ochranu rovnosti - PRAVÁ RUKA,n.o. v likvidáciiDisplayMichalovská 770/1, 04011 Košice-Západ
AGENTÚRA PRE SLOVENSKO - UKRAJINSKÚ SPOLUPRÁCU n. o. v likvidácii DisplayNám. slobody 1, 07101 Michalovce
Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja, nezisková organizácia v likvidáciiDisplayHálkova 24, 01001 Žilina
Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj, n.o. v likvidáciiDisplayVysokoškolákov 4, 01008 Žilina
Agentúra pre verejné obstarávanie, n.o. v likvidáciiDisplayKomenského 20, 01001 Žilina
Agentúra pre výskum a podporu alternatívnych zdrojov energie, n.o. v likvidáciiDisplayHlavná 129, 92527 Veľký Grob
AGENTÚRA REGIONÁLNEHO ROZVOJA OBČANOV MEDZIBODROŽIA n.o. v likvidáciiDisplayDobránska 11, 07701 Kráľovský Chlmec
Agentúra RegioPro, n. o.DisplayStará Hradská 431, 03852 Sučany
Agentúra rozvoja a vzdelávania n.o. v likvidáciiDisplayCintorínska 451/0, 97664 Bacúch
Agentúra rozvoja ľudských zdrojov Park mládeže n. o. , skratka : ARĽZ PM n. o. v likvidáciiDisplayBruselská 16, 04013 Košice 1
Agentúra sociálneho marketingu a personálneho manažmentu PROSPERA n. o. v likvidácii skrátene : Agentúra PROSPERA, n. o. anglicky : Agency of social marketing and personal management Prospera, non-profit organizationDisplayBajzova 14, 04001 Košice 1
Agentúra sociálneho marketingu a personálneho manažmentu PROSPERA n.o. Košice skrátený názov: Agentúra PROSPERA Košice n.o. v likvidáciiDisplayBajzova 14, 04001 Košice 1
Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o.DisplayGagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom
Agentúra SOFIA, n.o. v likvidáciiDisplay9. mája 803, 98055 Klenovec
Agentúra SOPK pre rozvoj a dopravnú infraštruktúru, n.o. v likvidáciiDisplayVajanského 2, 98401 Lučenec
Agentúra SOPK pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, n.o. v likvidáciiDisplayVajanského 2, 98401 Lučenec
Agentúra SOPK pre rozvoj Košického regiónu n. o.DisplayFloriánska 19, 04001 Košice 1
Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu n.o. DisplayMasarykova 16, 08001 Prešov
Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regiónu, n.o. DisplayJilemnického 532/2, 91101 Trenčín

   First Back  45678910  Next Last   Page 7 of 193Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |