znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Inovačný fond n.f.DisplayMlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava I
Intercoop neinvestičný fondDisplayGarbiarska 2, 04001 Košice 1
Iskierka pomoci n.f.DisplayRovníkova 1, 04001 Košice 1
Iskrička nádeje n.f. " v likvidácii"DisplayMostová 279/9, 95804 Partizánske
ITALIA - SLOVACCHIA n.f.DisplayL. Sáru 1, 84104 Bratislava I
IURIDICUM na podporu vzdelania a vedy n.f.DisplayUPJŠ PrF, Kováčska 26, 04075 Košice 1
IUVENES pri Gymnaziu L. Stockela, n.f.DisplayGymnázium L. Stockela,Jiráskova 12, 08501 Bardejov
IUVENES, n.f.DisplayGymnázium L.Stockela, Jiráskova , 08501 Bardejov
IUVENESFOND. n.f. Gymnázium Leonarda Stockela, ul. Jiráskova 12, 0805 01 BardejovDisplayJirásková 12, 08501 Bardejov

   First Back  1  Next Last   Page 1 of 1Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |