znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Vojenská podporná nadáciaDisplayZa kasárňou 3, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Vzdelávacia nadácia Jana Husa DisplayKalinčiakova 25, 83104 Bratislava I
Vzdelávacia nadácia Ľudovíta ŠtúraDisplayNám. Ľ. Štúra 2357/2, 95501 Topoľčany
WORLD CHARITY ROAD - Nadácia DZSDisplayBudovateľská 3596/34, 08001 Prešov
Zachráňme srdce! 1. nadácia srdcovej chirurgie DisplayPri Šajbách 7, 83106 Bratislava-Rača

   First Back  52535455  Next Last   Page 55 of 55Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |