znak SR

Organisations with the International Element

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Obchodná, priemyselná a hospodárska komora Švajčiarskej a Slovenskej republikyFullActualRadničné nám. 4, 82105 Bratislava I
Oddelenie Regionálnej občianskej organizácie pre poskytnutie pomoci v sociálnej a profesionálnej rehabilitácie invalidov v Slovenskej republike (ROO PPSPRI v SR)FullActualGrösslingová 4, 81109 Bratislava I
Organizácia pre 21. storočieFullActualKapitulská 7, 81101 Bratislava I
Österreich WerbungFullActualBrnianska 19, 81104 Bratislava I

   First Back  1  Next Last   Page 1 of 1Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |