znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
ZO SOZ P BGNP Geoprieskum Rožňava - v likvidáciiFullActualŠafárikova 114, 04801 Rožňava
ZO SOZ P BGNP pri Geofonde Bratislava FullActualBukureštská 4, 81104 Bratislava I
ZO SOZ PBGN pri INGEO a.s. Žilina FullActualINGEO, Rajecká 3, 01000 Žilina
ZO SOZ PBGNP pri IGHP, a.s. ŽilinaFullActualRajecká cesta, 010 29 Žilina , 01029 Žilina
ZO SOZ PBGNP Promet, s r.o., Kremnické Bane FullActualP.O.Box 1, 96635 Kremnica
ZO SOZE pri SE, a.s. EVO závodFullActualSE, a.s., Elektrárne Vojany 253, 07673 Vojany
ZO SOZE pri SE, a.s., závod ENOFullActualSlovenské elektrárne a.s., závod Elektrárne Nováky 0, 97243 Zemianske Kostoľany
ZO ZOJES Jaslovské BohuniceFullActualAtómové elektrárne Bohunice a.s. 0, 91930 Jaslovské Bohunice
ZO-OZ PŠaV pri MŠ l. Novomeského č. 1209, 905 01 SenicaFullActualMŠ, Novomeského 1209, 90501 Senica
ZO-OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ 972 28 Valaská BeláFullActualValaská Belá 242, 97228 Valaská Belá
ZO-OZ PšaV, závodný výbor ZUŠ NovákyFullActualZUŠ, Chemikov 956/34, 97271 Nováky
ZOO č. 2 pri Miestnom úrade MČ Bratislava-Rača FullActualMÚ, Kubačova 21, 83106 Bratislava I
ZOO Liečivé rastliny Malacky FullActualDukelských hrdinov 651, 90127 Malacky
ZOO Odborového zväzu zamestnancov kultúry pri Štúdiu Koliba, a.s.FullActualBrečtanová 1, 83314 Bratislava-Nové Mesto
ZOO Odborového zväzu zamestnancov kultúry pri Trnavskom divadleFullActualTrojičné nám. 2, 91701 Trnava
ZOO OZ PBGNP Rudné bane s.p. Banská Bystrica, závod HámorFullActualLaskomerská 2, 97401 Banská Bystrica
ZOO pri I.M.S. (medzinárodný geologický servis) FullActualMýtna 23, 81242 Bratislava I
ZOO pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave FullActualLF UK, Sasinkova 4, 81108 Bratislava I
ZOO pri Mestskom stavebnom podniku Námestovo FullActualKlinianska ul., 029 01 Námestovo , 02901 Námestovo
ZOO pri Technickom a skúšobnom ústave stavebnom BratislavaFullActualStudená 3, 82634 Bratislava I

   First Back  157158159160161162163  Next Last   Page 160 of 163Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |