znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - full

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Učiteľské fórum SlovenskaFullActualWilsonovo nábr. 112, 94901 Nitra
Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov SlovenskaFullActualLackova 3, 84104 Bratislava I
ÚNIA - ZO odborového zväzu profesionálnych hudobníkov SlovenskaFullActualGorkého 2, 81586 Bratislava-Staré Mesto
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republikyFullActualBazová 1102/2, 82101 Bratislava-Ružinov
Únia hydinárov Slovenska - v likvidáciiFullActualTrenčianska 57, 82510 Bratislava I
Únia podnikateľských subjektovFullActualMikovíniho 1187, 01015 Žilina
Únia potravinárov SlovenskaFullActualZáhradnícka 4148/21, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Únia vedúcich zamestnancov priemyslu SR FullActualDrieňová 24, 82603 Bratislava I
Únia zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republikyFullActualLetisko M.R.Štefánika 0, 82311 Bratislava-Ružinov
Únia zamestnávateľských zväzov SR FullActualNobelova 18, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Únia železničných zamestnancov FullActualŽelezničná 2, 05801 Poprad
Univerzitná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Žilinskej univerzite v ŽilineFullActualUniverzitná 8215/1, 01026 Žilina
Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo ZvoleneFullActualTU, Masarykova 24, 96053 Zvolen
Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v NitreFullActualTrieda Andreja Hlinku 609/2, 94976 Nitra
Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky FullActualPri Bielom kríži 7, 83102 Bratislava-Nové Mesto

   First Back  1  Next Last   Page 1 of 1Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |