znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravyFullActualHlavná 37, 93101 Šamorín
"Združenie obcí mikroregionu BÚČKY "FullActualVyšný Žipov 83, 09433 Vyšný Žipov
"EKOLÓG OLŠAVA" záujmové združenie obcíFullActualVyšný Čaj , 04416 Vyšný Čaj
"KOMPLEX", záujmové združenie obcíFullActualNámestie republiky 1176/10, 90606 Sereď
"Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie"FullActualObecný úrad , 93585 Demandice
"Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti"FullActualHlavné námestie 1/10, 94002 Nové Zámky
"Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí"FullActual1.mája 142/142, 95622 Prašice
"Záujmové združenie obcí Horné Obdokovce, Horné Štitáre a Čermany"FullActualObecný úrad , 95608 Horné Obdokovce
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"FullActualNám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno
"Združenie obcí - Južný región"FullActualNám. slobody 1, 94301 Štúrovo
"Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu"FullActualNámestie slobody 32/2, 020 61 Lednické Rovne
"Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás"FullActualKravany nad Dunajom č. 317, 94636 Kravany nad Dunajom
"Združenie obcí Púchovská dolina"FullActualDohňany 68, 02051 Dohňany
"Združenie obcí-SEPAR"FullActualHlavná 202/29, 05992 Huncovce
„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcíFullActualHorný Hričov 191, 01342 Horný Hričov
„ Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í - r e g i ó n T u r i e c"FullActualnám. Vajanského 1, 03601 Martin
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNÁ ORAVA"FullActualHviezdoslavovo Námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA"FullActualZábiedovo 76, 02801 Trstená

   First Back  1  Next Last   Page 1 of 1Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |