znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Združenie vlastníkov chát, ROVŇACI n.o.DisplayRovne 1550, Jaklovce
Združenie zamestnancov LÚ Vyšné Hágy, n. o. - v likvidáciiDisplayMengusovce 122, 05936 Mengusovce
Zebra n.o. v likvidáciiDisplaySeredská 121, 917 08 Trnava
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.DisplayKvetoslavovská 366/26, 90042 Dunajská Lužná
Zelená fialka - Centrum sociálnych služieb n.o. v likvidáciiDisplayJantárova 8, 04001 Košice-Juh
Zelená škôlka, n. o. DisplayJarná 2600/13, 01001 Žilina
Zelený dom n.o. v likvidáciiDisplaySvätoplukova 2654/49, 90201 Pezinok
Zelený domov n.o. "v likvidácii"DisplayS. Chalupku 16, 97101 Prievidza
Zelený rast n. o. v likvidácii DisplaySumbalova 1A, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Zelený svet, n. o. v likvidáciiDisplayLutiše 44, 01305 Lutiše
ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.DisplayMuškátová ulica 598/8, 04402 Turňa nad Bodvou
Zemplín, n.o.DisplayS. H. Vajanského 2403/72, 07101 Michalovce
Zemplínska rozvojová agentúra, n.o. v likvidáciiDisplayObecná 117, 07601 Zemplínske Hradište
Zemplínsky sociálny ekonomický podnik n. o.DisplayProf. Hlaváča 1886/4, 07101 Michalovce
ZIGI n.o.DisplayNová 598/16, 97217 Kanianka
ŽIJE.ME n.o.DisplayJednoradová 2037/38, 90901 Skalica
Žilinská náruč, n. o.DisplayRakové 84/48, 01001 Žilina
ZIPS n.o.DisplayPevnostný rad 4643/22B, 945 01 Komárno
Žitava - Zsitva "n.o." v likvidáciiDisplayBranovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou
ŽITAVAN n.o. "v likvidácii"DisplayHviezdoslavova 1708/16, 94131 Dvory nad Žitavou

   First Back  163164165166167  Next Last   Page 166 of 167Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |