znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
REVERENCE n.o.DisplayA. Warhola 194, 06801 Medzilaborce
REVIC- Regionálne vzdelávacie a informačné centrum, n.o. v likvidáciiDisplaySabinovská 3, 08001 Prešov
REVITAL, nezisková organizácia v likvidáciiDisplayĽ. Kossutha 624/13, 07701 Kráľovský Chlmec
Revúcka vzdelávacia n.o. v likvidáciiDisplayM.R.Štefánika 1250/1, 05001 Revúca
Rhino Trust n.o. v likvidáciiDisplayM.R. Štefánika 30, 94001 Nové Zámky
RICCIO, n.o.DisplayUl. gen. Klapku 2999/16, 94501 Komárno
RK Charita n.o.DisplayPorúbka 57, 06741 Porúbka
ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.DisplayHandlovská 11, Bratislava-Petržalka
ROB klub KYSUCA n. o.DisplayVajanského 394, 02401 Kysucké Nové Mesto
ROBLASO, n.o. Zlatno v likvidáciiDisplayZlatno 74, 95191 Zlatno
Robme radosť. n.o.DisplayFučíkova 981/3, 91441 Nemšová
RODÁCI n. o. v likvidáciiDisplayStropkovská 52, 04011 Košice 1
Rodičia a deti n.o.DisplayViničná 180, 07201 Pozdišovce
Rodičia a deti Slovensko, n.o. v likvidáciiDisplayHollého 7, 81107 Bratislava I
Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda - n.o.DisplayMarkušovská cesta 3046/8, 05201 Spišská Nová Ves
Rodičovské združenie pri MŠ, n. o. v likvidáciiDisplayBystrička 297, 03804 Bystrička
Rodina, n.o. PopradDisplayRázusova 2675/9, 05801 Poprad
Rodinné centrum Slniečko n.o.DisplayUl. vážskeho brehu 152/17, 94501 Komárno
Rodinné centrum Slunce n.o.DisplayUl. vážskeho brehu 152/17, 94501 Komárno
Rodinný detský domov n.o.DisplayBratislavská ulica 5255/8, 917 02 Trnava

   First Back  1234567  Next Last   Page 4 of 7Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |