znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Inštitút bl. Zdenky Schelingovej, n.o. v likvidáciiDisplayHajná Nová Ves 50, 956 03 Hajná Nová Ves
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.DisplayDružstevná 232/2, 04001 Košice-Sever
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.DisplayUl. M. Staudta 2667/15, 94501 Komárno
Inštitút Communio, n. o.DisplayJána Kalinčiaka 1, 01001 Žilina
Inštitút duševného zdravia - Umenie žiť, n.o.DisplayPetzvalova 4/11, 04011 Košice-Západ
Inštitút európskych jazykov, n.o.DisplayJanka Borodáča 1903/2, 07101 Michalovce
Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o. DisplayKresánkova 3597/8, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Inštitút informačných technológií n. o.DisplayUniverzitná 8215/1, 01008 Žilina
Inštitút inovácií a transferu poznatkov, n.o. angl:Institute for innovation and knowledge transfer, n.o. v likvidáciiDisplayRačí potok 6, 04001 Košice-Sever
Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o.DisplayBelanského 193, 02401 Kysucké Nové Mesto
Inštitút jazykov a vzdelávania Spišská Nová Ves, n.o.DisplayMojmírova 1035/20, 05311 Smižany
Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n. o. DisplayNárodná 805/18, 0101 Žilina
Inštitút jazykov a vzdelávania, n. o. v likvidáciiDisplayNárodná 805/18, 01001 Žilina
INŠTITÚT KRÁĽOVNEJ POMOCI, n.o.DisplayDubie , 08645 Marhaň
Inštitút kreatívnej ekonomiky, n.o. anglický názov: Institute for Creative Economy, n.o.DisplayRázusova 3764/49, 04001 Košice-Juh
Inštitút Krista Veľkňaza, n. o. používaná skratka: IKV, n. o.DisplayŽakovce 198, 05973 Žakovce
INŠTITÚT MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY TIBORA ÁGA - ÁG TIBOR MAGYAR NÉPZEI INTÉZET, n.o. v likvidáciiDisplayMartovce 216, 94701 Martovce
Inštitút medzinárodných vzťahov - Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, n.o. "v likvidácii"DisplayDôstojnícky pavilón 0, 94501 Komárno
INŠTITÚT MODERNEJ KOMUNIKÁCIE, n. o. v likvidáciiDisplayChlumeckého 12, 82103 Bratislava I
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie n.o.DisplayMäsiarska 449/28, 04001 Košice-Staré Mesto

   First Back  123456  Next Last   Page 3 of 7



Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |