znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Indícia, n. o.DisplayRovniankova 1662/15, 852 01 Bratislava-Petržalka
INFO FARM, n. o.DisplayA. Kmeťa 23, 03601 Martin
Info-Consult n. o. v likvidáciiDisplayAténska 2, 04001 Košice 1
Informačná a vzdelávacia agentúra IVA n.o. v likvidáciiDisplayNám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Informačné centrum mladých Košice, n.o. v likvidáciiDisplayUrbánkova 46, 04001 Košice 1
Informačné centrum mladých Žilina n. o. v likvidáciiDisplayMydlárska 187, 01001 Žilina
Informačné centrum mladých, n. o.DisplayMalá Hora 3, 03601 Martin
INFORMITY n.o. DisplayStálicova 5, 04012 Košice-Nad Jazerom
Informovaný občan n.o. - v likvidáciiDisplayA. Hlinku 355, 91921 Zeleneč
Infraštruktúra turizmu Banská Štiavnica, n.o. v likvidáciiDisplayKysihýbelská 1644/29, 96901 Banská Štiavnica
Iniciatíva "Občania sami sebe", n. o.DisplayVendelína Javorku 29/1, 01001 Žilina
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.DisplayLesná ul. 3482/48, 94501 Komárno
INKUBÁTOR MALACKY, n. o. v likvidáciiDisplayBernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
INNONET n.o.DisplayRoľnícka 2163/21, 946 03 Kolárovo
INOVA NOVA, n.o.DisplayOsvaldova 28, 91701 Trnava
INOVA SLOVAKIA n.o.- v likvidáciiDisplayRovná 3420/17, 92001 Hlohovec
Inovatívne vzdelávanie rómskej mládeže - IVROM, n.o. v likvidáciiDisplayGalaktická 16, 04012 Košice-Nad Jazerom
Inovitum, n. o. DisplayRiečna 526/53, 01004 Žilina
INSPIRE n.o. DisplayŠportová 198, 95145 Horné Lefantovce
INŠTITÚT TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ENVIRONMENTALISTIKY, N.O.DisplayPodhorská 4524/145, 92101 Banka

   First Back  12345  Next Last   Page 2 of 7Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |