znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

List in alphabetical order - actual

|0-9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Other|
NameDetailSeat
Fakultná odborová organizácia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v BratislaveFullActualRadlinského 9, 81237 Bratislava-Staré Mesto
Fakultná odborová organizácia pri Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v BratislaveFullActualNám. slobody 17, 81231 Bratislava I
Fakultná OO pri Materiálovotechnologickej fakulte STU v TrnaveFullActualPavlínska 16, 91724 Trnava
Fakultná organizácia OZPŠaV pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity KomenskéhoFullActualPF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava-Karlova Ves
FCK and PartnersFullActualSládkovičova 542/3, 92041 Leopoldov
FEDERÁCIA PREVÁDZKOVÝCH PRACOVNÍKOV ŽS - ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKYFullActualDielenská Kružná 1, 03861 Vrútky
Federácia slovenských novinárovFullActualŽupné námestie 587/7, 81568 Bratislava-Staré Mesto
Federácia strojvodcov Slovenskej republikyFullActualKlemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Federácia vlakových čiatFullActualPredstaničné námestie 1, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Fórum koordinačných výborov pracujúcich Slovenska FullActualNeznáme miesto , Bratislava I

   First Back  1  Next Last   Page 1 of 1Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |