znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie podnikateľov regiónu Púchov
Seat
Streženická cesta 1697/45, 02001 Púchov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Identification number (IČO)
31933696
Date of registration
28.11.1994
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
 • Matador, a.s.
 • LR CRYSTAL, a.s.
 • Makyta, a.s.
 • SIPOX-STYL MODE
 • Považské cementárne, a.s.
 • Slovenské liečebné kúpele, š.p. Bojnice
 • Púchovský mäsový priemysel, a.s.
 • Poľnohospodárske družstvo
 • SLOVLAK, š.p.
 • Povodie Váhu, š.p. Piešťany
 • ZDROJ UNIVO, a.s.
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Ján RiškoFrom:27.04.2011To:
 • Ing. Vladimír TarabaFrom:09.06.2015To:
Fields of activities
- vytvárať organizačné, materiálne a ekonomické podmienky pre presadzovanie záujmov členov združenia v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti
- zastupovať a ochraňovať záujmy členov združenia voči iným hospodárskym spoločenským subjektom
- vzájomne si vymieňať informácie v oblasti podnikania /resp. o podnikateľských aktivitách/
- spolupracovať, príp. koordinovať spoločný postup pri realizácii podnikateľských akcií väčšieho rozsahu na území v SR i v zahraničí
- spracovať informačný systém o podnikateľských aktivitách členov, príp. monitoring chýbajúcich oblastí podnikania v rámci regiónu
- prostredníctvom svojich zástupcov zabezpečiť styk s orgánmi štátnej správy regiónu v záujme pozitívneho ovplyvňovania jeho rozvoja
- vykonávať poradenské služby, školenia, výmenné stáže odborníkov
Bodies of association
 • PrezidentFrom:26.11.2010To:
 • Valné zhromžadenieFrom:26.11.2010To:
 • Výkonný tajomníkFrom:26.11.2010To:
 • PrezídiumFrom:26.11.2010To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |