znak SR

Register of the Interest Associations of Legal Persons

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
APPLiA Slovakia - združenie výrobcov domácich spotrebičov
Seat
Kolískova 5249/1, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Identification number (IČO)
36065935
Date of registration
31.12.2003
Date of cancellation
Date of liquidation start

Founders (Legal persons)
 • BHS, domácí spotřebiče s.r.o.- org.zl. Bratislava
 • EAST TREDING COMPANY, spol. s r.o.
 • ELEKTROLUX SLOVAKIA, s.r.o.
 • WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
 • MORA SLOVAKIA, s.r.o.
 • Philips Slovakia spol s r.o.
 • Tatramat, a.s.
 • GORENJE Slovakia s.r.o.
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Andrej HrdličkaFrom:04.08.2016To:
 • Miroslav JanáčFrom:09.11.2018To:
Fields of activities
Hlavný predmet činnosti – činnosti združenia zamerané navonok

1.Obhajovanie a priame zastupovanie záujmov členov pri jednaní s vládou a vládnymi úradmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, štátnymi a inými organizáciami a inštitúciami.
2.Koordinácia zapájania sa európskych výrobcov do medzinárodných, európskych a národných normalizačných, certifikačných a iných relevantných orgánov pôsobiacich v technických oblastiach.
3.Študijné a iné výskumné aktivity zamerané na informovanie odvetvia a formuláciu spoločných stratégií.

Vedľajší predmet činnosti – činnosti zamerané dovnútra združenia (pre jednotlivých členov združenia)

1.V rámci vedľajšieho predmetu činnosti je združenie APPLiA Slovakia oprávnené poskytovať a zabezpečovať svojim členom odborné služby, najmä v oblasti právnej a ekonomickej, študijných a výskumných aktivít, podpory vzdelávacej činnosti, poradenstva a konzultácií v oblasti profesijného záujmu členov, zhromažďovania potrebných údajov a štatistík, zabezpečovania odborných analýz, pripomienkových konaní ku všetkým dôležitým právnym predpisom týkajúcich sa záujmov členov, lobingu a informovanosti o vývoji a stave legislatívy.

Bodies of association
 • Generálny riaditeľFrom:31.12.2003To:
 • Valné zhromaždenieFrom:31.12.2003To:
 • Riadiaci výborFrom:31.12.2003To:
 • PrezidentFrom:31.12.2003To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |