znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí
Seat
Oravský Podzámok 60, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
51015013
Date of registration
11.07.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Jasenové
 • Obec Kraľovany
 • Obec Leštiny
 • Obec Oravská Poruba
 • Obec Istebné
 • Obec Veličná
 • Obec Vyšný Kubín
 • Obec Žaškov
 • Obec Oravský Podzámok
 • Obec Párnica
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Milada AntalováFrom:11.07.2017To:
Fields of activities
Združenie realizuje spoločné činnosti jeho členov v nasledovných oblastiach:
- oblasť ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva (oprava a
údržba historických pamiatok, ochrana prírody a vodných tokov)
- komunitných sociálnych služieb
- ochrany životného prostredia (organizovanie, zhromažďovanie,
príprava, odvoz, uskladňovanie a spracúvanie komunálneho odpadu,
podpora separovaného zberu)
- verejné služby obyvateľom (údržba opravy a budovanie miestnych
chodníkov, cyklotrás a turistických chodníkov a pod.)

Bodies of association
 • Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
 • Predseda združenia - štatutárny orgán
 • Tajomník - administratívny zamestnanec kancelárie združenia
 • Kontrolná komisia združenia - kontrolný orgán
 • Rada združenia - výkonný orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |