znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa
Seat
Kochanovce 46, 08646 Kochanovce, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
51008939
Date of registration
11.07.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Kochanovce
 • Obec Lascov
 • Obec Abrahámovce
 • Obec Šiba
 • Obec Stuľany
 • Vyšná Voľa
 • Obec Vaniškovce
 • Obec Tročany
 • Obec Hertník
 • Obec Rešov
 • Obec Osikov
 • Obec Hervartov
 • Obec Hankovce
 • Obec Harhaj
 • Obec Vyšný Kručov
 • Obec Koprivnica
 • Obec Buclovany
 • Obec Nižná Voľa
 • Obec Lukavica
 • Obec Lopuchov
 • Obec Oľšavce
 • Obec Kobyly
 • Obec Janovce
 • Obec Bartošovce
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti:

-starostlivosti o životné prostredie zameranom na zhromažďovanie, odvoz,skladovanie a spracovanie tuhého komunálneho odpadu
-zlepšenie úrovne vzdelávania ,zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
-rozvoja kultúry a športu
-rozvoja podnikania a podpory aktivít v cestovnom ruchu
-vytváranie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva, stavebníctva a dopravy
-propagácie a zviditeľňovania územia v pôsobnosti tohto združenia (alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods.4 zákona).
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |