znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
Seat
Školská ulica 410/2, 01313 Konská, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
51007894
Date of registration
10.07.2017
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Konská
  • Obec Kunerad
  • Obec Zbyňov
  • Obec Stránske
  • Obec Kamenná Poruba
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Janka StupňanováFrom:10.07.2017To:
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia je činnosť zameraná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov produkovaných v domácnostiach zo záhrad a na pozemkoch obcí tvoriacich predmetné združenie obcí.
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov združenia - najvyšší orgán
  • Kontrolná komisia združenia - kontrolný orgán
  • Rada združenia - výkonný orgán
  • Predseda združenia - štatutárny orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |