znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión IZRA - združenie obcí
Seat
Hlavná 108, 07614 Michaľany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
42410070
Date of registration
19.08.2015
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Obec Michaľany
  • Obec Kazimír
  • Obec Lastovce
  • Obec Brezina
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Daniel CeranFrom:19.08.2015To:
Fields of activities
- výstavba verejného vodovodu, kanalizácie s čistiarní odpadových vôd v územnej pôsobnosti mikroregiónu
Bodies of association
  • Valné zhromaždenie členov združenia
  • Kontrolná komisia združenia
  • Rada združenia
  • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |