znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"
Seat
Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
45793913
Date of registration
06.11.2014
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Bajč
 • Obec Zemianska Olča
 • Obec Bodza
 • Obec Bodzianske Lúky
 • Obec Brestovec
 • Obec Čalovec
 • Obec Číčov
 • Obec Dedina Mládeže
 • Obec Holiare
 • Mesto Hurbanovo
 • Obec Imeľ
 • Obec Iža
 • Obec Kameničná
 • Obec Klížska Nemá
 • Mesto Kolárovo
 • Mesto Komárno
 • Obec Kravany nad Dunajom
 • Obec Lipové
 • Obec Marcelová
 • Obec Martovce
 • Obec Modrany
 • Obec Nesvady
 • Obec Okoličná na Ostrove
 • Obec Patince
 • Obec Pribeta
 • Obec Sokolce
 • Obec Svätý Peter
 • Obec Trávnik
 • Obec Veľké Kosihy
 • Obec Virt
 • Obec Bátorove Kosihy
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Mgr. Béla KeszeghFrom:21.02.2019To:
Fields of activities
Predmetom činnosti Združenia je:
- presadzovanie opodstatnených požiadaviek samosprávy a posilnenie
postavenia a práv obcí,
- riešenie regionálnych problémov,
- koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv,
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a
občianskej vybavenosti,
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-
ekonomickej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď.,
- ochrana prírody a životného prostredia.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie združenia
 • Predseda združenia
 • Kontrolná komisia združenia
 • Rada združenia
 • Podpredsedovia združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |