znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Mikroregión Oravská vrchovina - Združenie obcí
Seat
Pucov 214, 02601 Pucov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO)
42217717
Date of registration
21.07.2011
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Obec Bziny
 • Obec Medzibrodie nad Oravou
 • Obec Pokrývač
 • Obec Pribiš
 • Obec Pucov
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Metod SojčákFrom:12.03.2019To:
Fields of activities
1/ Spolupráca obcí pri riešení problémov a úloh odpadového hospodárstva.
2/ Obnova a udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok v Mikroregióne.
3/ Rozvoj ľudovej kultúry a tradičných remesiel
3/ Rozvoja podpora aktivit v cestovnom ruchu
4/ Príprava a realizácia projektovej dokumentácie
5/ Príprava projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
6/ Príprava a realizácia programov zameraných proti vandalizmu a rozkrádaniu.
7/ Riešenie záujmov a rozvoj členských obcí v oblasti:
- hospodárstva, infraštruktúry, spoločného územného plánovania
- rozvojových projektov a investícií
- rozvoja a spolupráce spoločenských inštitúcií, školstva a športu
- výskumu a inovácií
- zlepšenia životného prostredia
- zdravotníckej starostlivosti
- bezpečnosti a ochrany.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Tajomník
 • Dozorná rada
 • Predseda združenia - štatutárny orgán
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |