znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Seat
Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Identification number (IČO)
42231779
Date of registration
14.07.2011
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
  • Mesto Veľký Šariš
Persons entitled to act on behalf of the association
Persons for association are not listed
Fields of activities
Predmetom činnosti združenia spojenie vedomostí, praktických zručností a odborného poteciálu členov združenia je ciaľavedomá spoločná ochrany zákonných práv a zájmov členských miest, obcí a rozvoj efektívnej samosprávy miest , obcí.
Svojou činnostou združenie napomáha vytvárať podmienky a zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
Bodies of association
Bodies of the association are not listed
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |