znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
DIGITÁLNE ŠTIAVNICKO - ZDRUŽENIE OBCÍ PRE INTERNETIZÁCIU ŠTIAVNICKÉHO REGIÓNU "v likvidácii"
Seat
Obecný úrad 300, 969 73 Prenčov, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Identification number (IČO)
42188831
Date of registration
01.02.2010
Date of cancellation
12.02.2018
Date of liquidation start
15.12.2017
Date of liquidation end
15.01.2018

Founders (Municipalities)
 • Obec Baďan
 • Obec Žibritov
 • Obec Dekýš
 • Obec Hodruša - Hámre
 • Obec Ilija
 • Obec Kozelník
 • Obec Kráľovce - Krnišov
 • Obec Močiar
 • Obec Počúvadlo
 • Obec Podhorie
 • Obec Prenčov
 • Obec Sklené Teplice
 • Obec Štiavnické Bane
 • Obec Vyhne
 • Obec Vysoká
 • Obec Beluj
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Bc. Alena CiglanováFrom:01.02.2010To:07.01.2018
Fields of activities
1. Realizácia projektov Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu a v rámci nej poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných sietí podľa zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, zabezpečovanie poskytovania elektronických komunikačných služieb, služieb informačnej spoločnosti a informačných služieb verejnej správy tretími osobami v prospech občanov obcí, ktorí sú členmi združenia a výkon akýchkoľvek s tým súvisiacich činností.
2. Zabezpečenie vybudovania prístupovej dátovej siete pre región.
3. Vybudovanie regionálnych dátových sietí vrátane prípojok pre domácnosti s dostatočnou prenosovou kapacitou.
4. Vybudovanie regionálnych dátových sietí, ktoré zabezpečia tok údajov medzi prístupovou sieťou a vyššou transportnou sieťou (kostrovou sieťou).
5. Realizácia spoločných IT projektov, ich financovanie z prostriedkov EU fondov (vypracovanie projektu, podanie, implementácia, vyhodnotenie).
6. Aktivity v oblasti vzdelávania obyvateľstva, najmä v oblasti rozvoja informačných technológií a digitálnej gramotnosti.
7. Príprava rozvojových programov, plánov a projektov.
8. Poskytovanie poradenských - konzultačných a vzdelávacích služieb.
9. Obhajoba záujmov členov partnerstva.
10. Zabezpečovanie a koordinácia propagácie regiónu.
11. Prevádzkovanie kancelárie pre podporu rozvoja širokopásmového internetu regiónu.
12. Budovanie manažmentu v oblasti rozvoja širokopásmového internetu regiónu.
13. Koordinácia a posudzovanie projektov v rámci regiónu v súlade s programom rozvoja regiónu.
Bodies of association
 • Valné zhromaždenie
 • Rada združenia
 • Dozorná rada
 • Podpredseda združenia
 • Predseda združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Liquidators
 • Mgr. Alena CiglanováFrom:08.01.2018To:12.02.2018

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |