znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
"Združenie obcí - Liska" - v likvidácii
Seat
Obec Trávnica, Obecný úrad Trávnica 37, 94146 Trávnica, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
18.10.2007
Date of cancellation
12.06.2014
Date of liquidation start
28.01.2014

Founders (Municipalities)
  • Trávnica
  • Podhájska
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Ing. Emil IvanFrom:18.10.2007To:28.01.2014
Fields of activities
- riešenie regionálnych problémov
- koordinácia postupu obcí pri plnení im zverených kompetencií a práv
- koordinácia postupov pri rozvoji technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
- iniciovanie a podpora aktivít v oblasti spoločenskej, hospodársko-ekonomockej, ekologickej, sociálnej, športovej, atď.
- ochrana prírody a životného prostredia, harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia
- spolupráca odborníkov smerovaná k zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny
- spolupráca v oblasti rozvoja dopravy, školstva, zdravotníctva a miestneho cestovného ruchu
Bodies of association
  • Konateľ združenia
  • Predseda
  • Valné zhromaždenie
  • Revízna komisia
  • Likvidátor
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |