znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Seat
Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Identification number (IČO)
42043069
Date of registration
20.03.2006
Date of cancellation

Founders (Municipalities)
 • Bajka
 • Žemliare
 • Beša
 • Bohunice
 • Bory
 • Brhlovce
 • Čajkov
 • Demandice
 • Devičany
 • Dolná Seč
 • Dolný Pial
 • Domadice
 • Drženice
 • Hontianske Trsťany
 • Horná Seč
 • Horný Pial
 • Hronské Kľačany
 • Hronské Kosihy
 • Iňa
 • Jabloňovce
 • Jesenské
 • Jur nad Hronom
 • Kalná nad Hronom
 • Kozárovce
 • Krškany
 • Lok
 • Lula
 • Malé Kozmálovce
 • Mýtne Ludany
 • Nová Dedina
 • Nový Tekov
 • Ondrejovce
 • Pečenice
 • Podlužany
 • Pukanec
 • Rybník
 • Santovka
 • Starý Hrádok
 • Starý Tekov
 • Tehla
 • Tekovský Hrádok
 • Tlmače
 • Uhliská
 • Veľké Kozmálovce
 • Veľký Ďur
 • Vyšné nad Hronom
 • Žemberovce
 • Bátovce
Persons entitled to act on behalf of the association
 • Ing. Imrich KrálikFrom:20.03.2006To:06.04.2011
 • Ľubomír LőrinczFrom:06.04.2011To:
Fields of activities
Základným cieľom združenia je hájiť zákonné práva a záujmy miest a obcí regiónu Tekov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne napomáhať skvalitneniu výkonu ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup miest a obcí pri rešpektovaní projektov regionálneho charakteru, metodicky usmerňovať spoločný postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených originálnych ako aj prenesených kompetencií.
Vo vzťahu k orgánom štátnej správy zastupovať záujmy a ciele svojich členov a to najmä pri zabezpečovaní politiky územného plánovania a regionálneho rozvoja, pri ochrane životného prostredia a pri zabezpečovaní financovania úloh územnej samosprávy.
Združenie a jeho orgány plnia im zverené úlohy v súlade s Ústavou a zákonmi SR, berúc na zreteľ Európsku chartu miestnej samosprávy.
Bodies of association
 • Rada združenia
 • predseda združenia
 • Snem združenia
 • Kontrolná komisia združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |