znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
EAST PARK - PARK VÝCHOD - združenie obcí a mesta
Seat
Maťovské Vojkovce 155, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Registration Office
Okresný úrad Košice
Identification number (IČO)
35568607
Date of registration
04.08.2005
Date of cancellation
10.12.2014

Founders (Municipalities)
  • Veľké Kapušany
  • Kapušianske Kľačany
  • Budince
  • Maťovské Vojkovce
Persons entitled to act on behalf of the association
  • Gabriel MihókFrom:04.08.2005To:
  • Lýdia CapováFrom:27.03.2012To:
Fields of activities
- rozvoj mikroregiónu, získanie finančných prostriedkov na výstavbu priemyselného a logistického parku, podnikateľského inkubátora a na vypracovanie rozvojovej stratégie mikroregiónu
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, prezentácií so zameraním na rozvoj vidieka a zvýšenie vedomostnej a znalostnej úrovne jeho obyvateľstva v rámci EÚ
- organizačnú a konzultačnú prípravu projektov zameraných na získanie rôznych podpôr, dotácií, grantov z dostupných fondov s cieľom poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- usporiadanie výstav, konferencií, prednášok a stretnutí v oblasti podnikania, kultúry
- usporiadanie kurzov, školení, tréningov a prednášok rôznej hospodárskej, historickej a kultúrnej tematiky
- usporiadanie kultúrnych a divadelných festivalov
- tvorba štúdií. koncepcií, analýz a výskumu v oblasti regionálneho rozvoja, životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, cestovného ruchu, kultúrnych a prírodných hodnôt a historických pamiatok
- vydávanie, grafická príprava, tlač publikácií s horeuvedeným zameraním
Bodies of association
  • Podpredseda združenia
  • Predseda rady združenia
Bankruptcy trustee
Persons for association are not listed

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Field of activities  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |